دستگاه تصفیه هوای فشرده (تخلیه خودکار و دائمی)

با استفاده از دستگاه تصفیه هوا، عمر و راندمان میکروفیلترها و درایر، تجهیزات پنوماتیک و درایرهای جذبی و تبریدی، اکسیژن ساز و نیتروژن ساز به مراتب بیشتر شده و با نصب این دستگاه بعد از کمپرسور هوا مقدار زیادی از روغن و آب و ذرات جامد معلق در هوا گرفته شده و توسط تخلیه خودکار و دائمی درین می شود.

دستگاه تصفیه هوای فشرده تصفیه هوای فشرده

با توجه به کارکرد کمپرسورهای oil inject وجود ذرات روغن در خطوط هوای فشرده امری اجتناب نا پذیر است، این ذرات روغن می تواند به المنت میکروفیلترها، اواپراتور درایرهای تبریدی و درایرهای جذبی آسیب جدی برساند، ضمنا دردستگاه های اکسیژن ساز و نیتروژن ساز PSA باعث از بین رفتن مواد داخل (زئولیت) آنها می شود، بنابراین برای برطرف کردن این مشکل که مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی برای کارفرمایان می باشد و به جهت بالا بردن کیفیت هوای فشرده از دستگاهی به نام تصفیه هوای فشرده قبل از میکروفیلتر ها استفاده می شود، طراحی این دستگاه به صورتی میباشد که طی دو مرحله ذرات روغن موجود در هوا را تا 3ppm و ذرات جامد هوا را تا 3 میکرون و رطوبت هوا را تا حد زیادی کاهش میدهد، که هوای خروجی از این دستگاه مطابق جدول زیر دارای کلاس 3-4-3 میباشد:

روغن

(میلی گرم بر مترمکعب)

نقطه شبنم

(درجه سانتیگراد)

ذرات جامد معلق

(میکرون)

کلاس هوا
0.01 70- 0.1 1
0.1 40- 1 2
1 20- 5 3
5 3+ 15 4
25 7+ 40 5
10+ 6

 


برای مشاهده محصولات از نزدیک و مشاوره و خرید تجهیزات مورد نیاز خود، به ارتباط با ما مراجعه کنید.