تله آبگیر

هوای فشرده تولید شده قبل از ورود به مخزن وارد تله آبگیر می شود که دارای محاسنی به شرح ذیل می باشد :

1. جذب ذرات آب در هوای فشرده

2. کاهش خوردگی و سائیدگی در قطعات و تجهیزات پنوماتیک نصب شده

3. کاهش اکسیداسیون ناشی از آب در سطوح مخازن

4. افزایش کیفیت هوای فشرده در خطوط لوله کشی

5. افزایش عمر قطعات و تجهیزات پنوماتیکی


برای مشاهده محصولات از نزدیک و مشاوره و خرید تجهیزات مورد نیاز خود، به ارتباط با ما مراجعه کنید.