المنت فیلتراسیون

هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور حاوی بخار آب،ذرات ریزغبار،ذرات خورنده انواع باکتری و ذرات بسیار ریز روغن است .

فیلترهای استفاده شده در سیستم تولیدی دلوارفراز استاندارد های لازم جهت هوای مدیکال را فراهم میسازد،فیلتر آنتی باکتریال و فیلتر کربن اکتیو نمونه هایی از فیلترهای مصرفی در سیستم تولیدی این شرکت میباشد.


برای مشاهده محصولات از نزدیک و مشاوره و خرید تجهیزات مورد نیاز خود، به ارتباط با ما مراجعه کنید.