درایر دسیکانت

درایر های جذبی زمانی استفاده میشوند که نرخ ثابت و پیوسته خشک شدن مد نظر باشد قرار گرفتن درایر های جذبی همراه با فیلتر های مربوطه راه حلی مناسب و ایمن برای تولید هوای مدیکال با استاندارد های مشخص می باشند.

یکی از موثرترین روش های حذف رطوبت از هوای فشرده، استفاده از درایر جذبی می باشد. در درایر جذبی هوای فشرده از میان توده ای از مواد جاذب عبور داده می شـود و رطوبت موجود در هوا در اثرتماس با سـطح مواد جاذب (مولکولارسـیو و اکتیو آلومینا) ، جذب این مواد گشـته و هوا تا نقطه شبنم مورد نظر خشـک شده و آماده تحویل به مصـرف کننده می گردد.

این سیستم دارای دو مخزن حاوی مواد جاذب رطوبت می باشد که دارای خاصیت جذب رطوبت هستند.

هوای تولید شده توسط شیرهای برقی و یک سیستم کنترلی دیجیتال به منظور خالص سازی هوای فشرده از رطوبت، به صورت متناوب وارد هریک از مخزن ها می شـود، بدین صـورت هنگامی که یک مخزن در حال فعالیت اســت، مواد مخزن دیگر در حال احیاء می باشند. فرآیند احیاء شامل گرمایش و سرمایش مواد جاذب اسـت.

مکانیزم های مختلفی برای احیاء مواد جاذب وجود دارد و دسته بندی کلی درایرهای جذبی نیز بر اساس مکانیزم های احیاء مواد جاذب صورت پذیرفته است.

از ویژگی های درایرهای دسیکانت شرکت دلوار فراز :

1.استفاده از دو روش حرارتی و غیر حرارتی برای احیای مواد داخل برج ها

2.طراحی بهینه بر اساس برق مصرفی

3.استفاده از مواد مرغوب صنعتی با کیفیتی متمایز

4.پوشش داخلی استاندارد جهت جلوگیری از خوردگی

5.قابلیت انتخاب نقطه شبنم ۱۰ -تا ۷۰-

 


برای مشاهده محصولات از نزدیک و مشاوره و خرید تجهیزات مورد نیاز خود، به ارتباط با ما مراجعه کنید.